SvTMK

 

UPPFÖDARE

Här hittar du uppfödare av TM. Samtliga uppfödare på listan har kennelnamn registrerat hos SKK samt är medlemmar i Svenska Tibetanska Mastiff Klubben.

Nordic Wind   Kennel Kyang La
Anna-Karin Laitamaa  Outi Myllylä
Hamnviksvägen 8  Postridarensväg137
94333 Öjebyn  26698 Hjärnarp
Tel: 073-8005397  Tel: 070-4437417
E-post: laitamaa@hotmail.com  E-post: outi@kyangla.se
   Hemsida: www.kyangla.se
Fahrenhait  
Anna-Carin Olofsson  
V.Skymnäs 53  
684 95 Höje  
Tel: 070-648 30 08    
E-post: nala17.acc@gmail.com  
   
   
Tai Wind's  
Sickan Beckmann  
Hornudden Hårnö  
610 60 Tystberga  
Tel: 0155-22 08 72  
E-post: sickanbeckmann@hotmail.com  
Hemsida: www.taiwind.se