SvTMK

 

Valpar till salu

Uppfödarna till de valpar som finns till salu på Svenska Tibetanska Mastiff Klubbens officiella websida följer dessa riktlinjer:

1. Kennelnamnet finns registrerat hos SKK.

2. Uppfödarna är medlemmar i Svenska Tibetanska Mastiff Klubben.

3. De svenskregistrerade föräldradjuren ska ha känd status på HD, ED och ögon.

4. Röntgen och ögonlysning ska vara genomförd innan parning.

 

Kennel Bod Khyi har fått valpar

Föräldrar: Bod Khyi Khawa Chilali & Mimayin Mu-Tig Tsen Po 

Båda föräldar har känd HD/ED, MH & Ögon status

Kontakta Monika Wahlstedt för mer information

Tel: 0707-88 53 35

E-post: monika@tibetanskmastiff.se

Hemsida: www.tibetanskmastiff.se