SvTMK

 

Tio i topp 2016
Tio-i-topp 2016 Från och med 2015 gäller tio i topp enbart medlemmars hundar.
Det totala resultatet räknas ihop från de 5 utställningar där hunden erhållit mest poäng.
Om två hundar har lika resultat räknas resultaten från ytterligare en utställning för båda dessa hundar. Detta beslut fattades på årsmötet 2016.
Årets bästa veterantik och veteranhane (8år och uppåt) utses. Dessa hundar är dock även med på den ordinarie listan om de har tillräckliga poäng.
På årsmötet 2016 beslutades att bästa hane och bästa tik presenteras i tio i topplistan.
De 10 vinstrikaste tibetanska mastiffer i svenska officiella utställningsringar 2016:
Bästa veterantik 2016 Kyang La's Donno
1. Chilcoot Fanta Bästa tik        58 p  
2. Gemma Co Daalia For Mimayin   51 p  
3. Legenda Tibeta Temudzhin   Bästa hane 42 p  
4. Kyang La's Bagro   34 p  
5. Mimayin Kyon Na Wa   29 p  
6. Kyang La's Tara   28 p  
7. Mimayin Shim Po Sengemo   26 p  
8. Kyang La's Seshe La   18 p  
9. Mimayin Bhasundra   17 p  
10. Mimayin Dorjne-Naljorma   15 p  

 

Det är upp till varje hundägare att kontrollera sina poäng. Ev. rättelse ska snarast möjligt skickas till asta.martinsaari@gmail.com
Poängen är beräknade i vinnarklasserna på följande sätt,  bäst hane/bäst tik
Antalet hundar i klassen 1-2 st hundar   3-10 st hundar   11- st hundar
Placering poäng Placering poäng Placering poäng
1 4 1 6 1 8
2 3 2 5 2 7
3 2 3 4 3 6
4 1 4 3 4 5
           
               
Extrapoäng enlig följande
 
BIR officiell SKK utställning + 8 poäng BIR SVKTR utställning + 10 poäng
BIM officiell SKK utställning + 4 poäng BIM SVKTR utställning + 6 poäng
 
Gruppvinnare 1 + 8 poäng  
Gruppvinnare 2 + 6 poäng  
Gruppvinnare 3 + 4 poäng  
Gruppvinnare 4 + 2 poäng  
 
BIS 1 + 10 poäng  
BIS 2 + 8 poäng  
BIS 3 + 6 poäng  
BIS 4 + 4 poäng