SvTMK

 

Tio i topp 2014

Tio-i-topp 2014 Från och med 2015 gäller tio i topp enbart medlemmars hundar. De 10 vinstrikaste tibetanska mastiffer i svenska officiella utställningsringar 2014:
  1. Chilcoot Fanta (Bästa TM)                                  125
  2. Gemmas Co Daalia For Mimayin                        85
  3. Sierras' Disa Joy To Bod Khyi                              30
  4. Kyang La's Bagro                                                    22
  5. Kyang La's Donno                                                   21
  6. Mimayin Lhak-Pa                                                   17
  7. Kamal Moonlight                                                    14
  8. Kyang La's Seshe La                                               14
  9. Status Benevoles Taiyang                                     12
  10. Kyang La's Ampo                                                    12
  Det är upp till varje hundägare att kontrollera sina poäng. Ev. rättelse ska snarast möjligt skickas till nala17.acc@gmail.com.
Poängen är beräknade i vinnarklasserna på följande sätt,  bäst hane/bäst tik
Antalet hundar i klassen 1-2 st hundar   3-10 st hundar   11- st hundar
Placering poäng Placering poäng Placering poäng
1 4 1 6 1 8
2 3 2 5 2 7
3 2 3 4 3 6
4 1 4 3 4 5
           
               
Extrapoäng enlig följande
 
BIR officiell SKK utställning + 8 poäng BIR SVKTR utställning + 10 poäng
BIM officiell SKK utställning + 4 poäng BIM SVKTR utställning + 6 poäng
 
Gruppvinnare 1 + 8 poäng  
Gruppvinnare 2 + 6 poäng  
Gruppvinnare 3 + 4 poäng  
Gruppvinnare 4 + 2 poäng  
 
BIS 1 + 10 poäng  
BIS 2 + 8 poäng  
BIS 3 + 6 poäng  
BIS 4 + 4 poäng