SvTMK

 

              Styrelsen 2021

ORDFÖRANDE: Marie Jansson  
  Tel: 0709-30 81 31  
  E-post: ordforande.svtmk@gmail.com  
     
VICE ORDFÖRANDE: Anna-Karin Laitamaa Utställningsansvarig
  Tel: 0738-00 53 97 Monteransvarig
  E-post: laitamaa@hotmail.com  
     
SEKRETERARE: Helene Höglund  
  Nordhemsgatan 49, lägnr: 1001  
  413 06 Göteborg  
  Tel: 0768-12 50 20  
  E-post: tibetanskamastiffklubben@gmail.com  
     
KASSÖR: Helene Höglund Medlemsansvarig
  Nordhemsgatan 49, lägnr: 1001  
  413 06 Göteborg  
  Tel: 0768-12 50 20  
  E-post: kassor.svtmk@gmail.com  
     
LEDAMÖTER: Ann-Kristin Englund Tio-i-topp
  Tel: 0706-12 52 94  
  E-post: englundannkristin073@gmail.com  
     
  Linda Kulas Tidningsansvarig
  Tel: 0738-40 80 74 Webansvarig
  E-post: lindakulas@me.com FB-ansvarig
     
  Anna-Carin Olofsson  
  Tel: 0706-48 30 08  
  E-post: nala17.acc@gmail.com  
     
SUPPLEANT: Sickan Beckmann  
  E-post: sickanbeckmann@hotmail.com  
     
KOMMITTÉER: Avelskommittén E-post:
  Helene Åberg (Sammankallande) abergh3@gmail.com
  Marie Jansson m.jansson56@gmail.com
     
  Tidningskommittén E-post:
  Linda Kulas (Sammankallande) lindakulas@me.com
  Anna-Carin Olofsson nala17.acc@gmail.com
     
  Utställningskommittén E-post:
  Anna-Karin Laitamaa (Sammankallande) laitamaa@hotmail.com
  Anna-Carin Olofsson nala17.acc@gmail.com
     
REVISORER: Ann Bonnevier  
  Tel: 0703-02 23 70  
  E-post: ann@mishraks.se  
     
  Kristina Tervonen  
  Tel: 0760-44 43 05  
  E-post: kristina.tervonen@icloud.com  
     
REVISORSSUPPLEANTER: Annette Jonsson  
  Tel: 0702-75 27 56  
  E-post: cocker.anette@hotmail.com  
     
  Susanne Väliste  
  Tel: 0704-77 47 73  
  E-post: susannrmt@telia.com  
     
VALBEREDNINGEN Anita Vodopivec (Sammankallande)  
  Tel: 0702-03 14 68  
  E-post: anita.vodopivec@telia.com  
     
  Eva Sederholm  
  Tel: 0706-08 60 04  
  E-post: sederholmeva@gmail.com