SvTMK

 

                    Styrelsen 2022

ORDFÖRANDE: Marie Jansson  
  Tel: 0709-30 81 31  
  E-post: ordforande.svtmk@gmail.com  
     
VICE ORDFÖRANDE: Anna-Karin Laitamaa Utställningsansvarig
  Tel: 0738-00 53 97 Monteransvarig 
  E-post: laitamaa@hotmail.com FB-ansvarig
     
SEKRETERARE: Madeleine Jansson  
  Bergklintsvägen 8  
  632 39 Eskilstuna  
  Tel: 0733-14 13 44  
  E-post: tibetanskamastiffklubben@gmail.com  
     
KASSÖR: Anna-Carin Olofsson Medlemsansvarig
  Västra skymnäs 53  
  684 95 Höje  
  Tel: 0706-48 30 08  
  E-post: kassor.svtmk@gmail.com  
     
LEDAMÖTER: Ann-Kristin Englund Tio-i-topp
  Tel: 0706-12 52 94  
  E-post: englundannkristin073@gmail.com  
     
  Anna-Carin Olofsson Valphänvisning
  Tel: 0706-48 30 08 Monteransvarig
  E-post: nala17.acc@gmail.com  
     
SUPPLEANT: Åsa Pettersson  
  E-post: asapettersson19670211@hotmail.com  
     
KOMMITTÉER: Avelskommittén  E-post: 
  Marie Jansson (Sammankallande) m.jansson56@gmail.com
  Annika Ullveit Moe annika.u-m@hotmail.com 
     
  Medlemsbrevkommittén E-post:
  Anna-Carin Olofsson (Sammankallande) nala17.acc@gmail.com
  Linda Kulas (Utanför styrelsen) lindakulas@me.com
     
  Utställningskommittén E-post:
  Anna-Karin Laitamaa (Sammankallande) laitamaa@hotmail.com
  Ann-Kristin Englund  englundannkristin073@gmail.com
     
REVISORER:  Ann Bonnevier  
  Tel: 0703-02 23 70  
  E-post: ann@mishraks.se  
     
  Christina Fogel  
  E-post: info@bainangs.se  
     
REVISORSSUPPLEANTER:  Annika Ullveit Moe   
  Tel: 0734-43 82 64  
  E-post: annika.u-m@hotmail.com   
     
VALBEREDNINGEN Anita Vodopivec (Sammankallande)  
  Tel: 0702-03 14 68  
  E-post: anita.vodopivec@telia.com  
     
  Helene Höglund   
  Tel: 0768-12 50 20  
  E-post: abergh3@gmail.com  
     
  Keijo Hokkanen   
  Tel: 0707-97 10 94  
  E-post: roadside1958@gmail.com  
     
Webmaster Linda Kulas (Utanför styrelsen)  
  E-post: lindakulas@me.com