SvTMK

 

Medlemskap

Som medlem i Svenska Tibetanska Mastiff Klubben (SvTMK) ingår ett dubbelt medlemskap, dvs du är även medlem i vår specialklubb Svenska Specialklubben för Tibetanska Raser (SvKTR). Detta innebär att du kan delta i båda klubbarnas aktiviteter.
Medlemskapet löper från 1 januari - 31 december.

Som medlem får du:
1. Delta vid SvTMKs och SvKTRs utställningar.
2. Delta på klubbarnas träffar och aktiviteter.
3. Vår medlemstidning Tibetanska Mastiffen som utkommer 3 ggr/år.
 
Medlemskap:
Helbetalande, boende i Sverige: 275:-
Helbetalande, övriga länder: 325:-
Familjemedlemskap: 50:-
Gåvomedlemskap, valpköpare: 150:-

Bli medlem: Vänligen betala in medlemsavgiften till Svenska Tibetanska Mastiff Klubben:
BG: 287-9856 BANK: SEB KUNGSBACKA
Kom ihåg att skriva in ditt namn, adress, telefon och ev. email adress.

 
Become a member of Swedish Tibetan Mastiff Club 
The membership fee is 325 SEK/year for foreign members.

You can join by paying your fee on the following bank account number:

IBAN: SE80 5000 0000 0515 0107 1254 BIC: ESSESESS: SEB KUNGSBACKA

Please remember to mention your name, address, phone number and email address.
 
 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

I och med att du betalar in medlemsavgiften och registrerar dina personuppgifter, medger du också att SvTMK lagrar dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Medlemsregistret använder klubben för utskick av information, tidningsutskick samt om vi behöver kontakta er av någon anledning. Medlemsregistret delges endast till vår specialklubb SvKTR p g a det dubbla medlemskapet. Dina personuppgifter lagras enligt GDPR:s förordning som gäller fr o m 25 maj 2018. Personuppgifterna lagras så länge som du är medlem eller längre tid efter ditt samtycke eller enligt gällande förordning.

Om du önskar utdrag av dina personuppgifter som finns registrerade, göra rättelse av felaktiga uppgifter eller önskar radera några personuppgifter skall detta skriftligen och undertecknat skickas till vår medlemsansvarig/Kassör.

För mer information angående GDPR gå in på: www.skk.se/ GDPR – Dataskyddsförodningen.