SvTMK

 

Info om klubben

  SvTMK Bankgiro: 287-9856 (TMK:s egna träffar och utställningar, TMK:s egna klubb-produkter)

Svenska tibetanska mastiff klubben (SvTMK) är den enda, av Svenska Kennelklubben, godkända rasklubben för Tibetansk Mastiff. SvTMK ingår i Svenska Specialklubben för Svenska Tibetanska Raser (SvKTR). Klubben förklarades vilande 1998 men frågan om att återuppväcka klubben restes och vid årsmöte 1 april 2001 beslutades om detta.
SvTMK är en klubb för alla som äger eller är intresserade av rasen Tibetansk mastiff. Vårt mål är att väcka intresse för, sprida kunskap om och värna vår ras. Vår ambition är också att vara ett forum för och underlätta kontakten med andra rasentusiaster runt om i världen. Till vår hjälp har vi bl.a webbtidningen, vår hemsida och vår facebooksida.
Årligen bjuder klubben in till rasträff, klubbutställning och även till lokala arrangemang i regi av våra medlemmar.
SvTMK ingår tillsammmans med Lhasa Apso klubben och Tibetansk Terrier sällskapet i SvKTR. Tillsammans med SvKTR anordnas träffar och utbildningar. SvKTR och de ingående klubbarna arrangerar både officiella och inofficiella utställningar var och en för sig eller tillsammans.
Kom gärna med förslag, konstruktiv kritik och bidra till att göra vår klubb ännu bättre.
 
 40EF5527-667B-415F-8FB7-6792CB3A7D71   svktrlogga