SvTMK

 

Dopingreglemente för hund

Information om Nationellt dopingreglemente för hund

Regelverket syftar till att skydda hunden. Åtgärder som höjer hundens prestationsförmåga, som till exempel smärtstillande medel är inte tillåtet. En hund som behöver någon form av behandling är inte frisk och ska därför inte delta i aktiviteter som i grunden utövas för förarens tillfredsställelse. Ingen hund som deltar på tävling, utställning eller prov får vara sjuk eller skadad.

Hundägarens ansvar Den som deltar vid utställning, prov och tävlingar är skyldig att känna till Nationellt dopingreglemente för hund. Vid behandling eller annan åtgärd är det hundägarens ansvar att förvissa sig om vad detta innebär för hundens rätt att delta inom verksamheten.

Kom ihåg! Även i fortsättningen gäller dessutom Jordbruksverkets föreskrifter avseende doping.
ATC-förteckningen med karenstider är ett internationellt kemiskt klassifikationssystem för olika substanser.

Läs mer Vid frågor om Dopingreglementet ställ dessa till dopk@skk.se.