SvTMK

 

STOCKHOLM HUNDMÄSSA 

MY DOG GÖTEBORG 

Svenska Tibetanska Mastiff Klubben har under flera år haft en rasmonter på Stockholm Hundmässa och även funnits med vissa år på My Dog i Göteborg. Montern har varit välbesökt och mycket uppskattad. Styrelsen önskar självklart att vi även i år kan vara på plats för att visa upp vår fantastiska ras vid Stockholm Hundmässa 2022 och år 2023 vid My Dog.
Ska klubben ha en rasmonter behöver vi hjälp av våra medlemmar att bemanna den.

Skulle du vara intresserad av att hjälpa till i montern med eller utan hund eller har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta våra monteransvariga.


STOCKHOLM HUNDMÄSSA: Anna-Karin Laitamaa, E-mail: laitamaa@hotmail.com

MY DOG GÖTEBORG: Anna-Carin Olofsson, E-mail: nala17.acc@gmail.com

OBS! Ingen kommer att vara ensam i montern!

 


Foto från rasmonter 2012