SvTMK

Nyheter

Rasmonter

STOCKHOLM HUNDMÄSSA 8 – 9 DECEMBER

Svenska Tibetanska Mastiff Klubben har under flera år haft en rasmonter på Stockholm Hundmässa, vilken har varit välbesökt och mycket uppskattad.

Skulle du vara intresserad av att hjälpa till i montern med eller utan hund eller har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta vår monteransvarig.
Anita Vodopivec på mail:tibetanskamastiffklubben@gmail.com eller telefon: 0702-03 14 68.

Mer info under Aktiviteter


TM-TRÄFF 2018!

Välkomna till en härlig TM-helg den 15 september i Eskilstuna. 

För mer info, frågor och anmälan till träffen, vänligen kontakta Marie Jansson 070-930 81 31 eller m.jansson56@gmail.com

Mer info under Aktiviteter