SvTMK

 

Valphänvisning

VALPHÄNVISARE: Cindy Marttiin Tel: 0762-47 00 54. E-post: cindy.fredrik@hotmail.com

 

Ändrade regler för valphänvisnings krav på SvTMK:s hemsida enligt årsmötesbeslut 2018-03-24.

 

Årsmötet beslutar att klubben tillämpar avelsrekommendationer i RAS på följande sätt:
Alternativ 1. Valet av föräldradjuren överensstämmer med gällande avelsrekommendationer i RAS: kullen markeras som enligt rekommendation på klubbens valphänvisning.
Alternativ 2. Valet av föräldradjuren avviker från RAS-dokumentets avelsrekommendation: uppfödaren lämnar en kommentar med motivering till avvikelsen på klubbens valphänvisning.

Väljer man att inte kommentera en avvikelse avstår man från sin rätt till Svenska Tibetanska Mastiffklubbens valphänvisning.

 

Propositionen och de nya reglerna gällande valphänvisning hittar du här på klubbens sida:

http://www.svtmk.se/Protokoll 2018-03-24 årsmöte proposition.

 

RAS dokumentet hittar du här: http://www.svtmk.se/RAS

 

Alternativ 1. överensstämmer med gällande avelsrekommendationer i RAS

 

 

Alternativ 2. avviker från RAS-DOKUMENTETS avelsrekommendation

 

Kennel Magma Chamber´s
2 hanar och 1 tik kvar.
Födda 13/12-18
Levereras enligt SKK avtal och regler.
Moder:
Hanumila's Nani Shova Shakya
SE 27446/2015
Fader:
Khyi Sangmu's Bu-Wa Kunzang
DK 03055/2015

Valparna finns i Enköping.
Jeanette Sjöstedt
tel: 0721-809892
Fb sida Kennel Magma Chamber's för mer information.

Kommentar till avvikelsen från RAS-dokumentets avelsrekommendation avseende ögonlysning:

Jag har följt SKK regler och där står inget om att rasen är behäftad med ögonproblem eller att rasen måste ögonlysas för att man ska få registrera valparna, jag har därav inte ögonlyst min tik innan avel.