SvTMK

 

Valphänvisning

VALPHÄNVISARE: Cindy Marttiin Tel: 0762-47 00 54. E-post: cindy.fredrik@hotmail.com

 

Ändrade regler för valphänvisnings krav på SvTMK:s hemsida enligt årsmötesbeslut 2019-04-14, motion 1.
Nya valphänvisningskrav uppdateras efter nästkommande styrelsemöte då protokollet med beslutet
måste vara justerat och godkänt.