SvTMK

 

Valphänvisning

SKK:s krav för registrering av valpkullar för tibetansk mastiff är att båda föräldradjuren har känd status på höfterna.

Svenska Tibetanska Mastiff Klubben har genom att utvärdera rasen avseende exteriör, hälsa, mentalitet mm sammanställt Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) och härigenom tagit fram specifika avelsrekommendationer.

Valphänvisning via Svenska Tibetanska Mastiff Klubben kräver att valpkullarna är registrerade i SKK samt att uppfödaren följer avelsrekommendationerna i RAS. Om detta uppfylls markeras kullen enligt rekommendation, om avelsrekommendationerna inte uppfylls har uppfödare möjlighet att lämna motivering till varför man avviker från avelsrekommendationerna. Lämnas ingen motivering, erhålls heller ingen valphänvisning genom klubben.

 Avelsrekommendationerna för föräldradjuren är enligt följande:

 • Endast använda hundar som är friska d v s inte visar tecken på sjukdom eller funktionshinder och inte heller visar tecken på genetisk belastning som innebär ökad risk för att avkomman ska uppvisa tecken på sjukdom eller funktionshinder (SKK:s grundregler för avel § 2:4). I SKK:s hunddatabas finns hälsostatus att finna för HD (frisk=A eller B), ED (frisk=0), ögon (frisk=UA) och patella (frisk=UA).

• Sundheten bör bevaras och undvika att rasen inte drabbas av exteriöra överdrifter.

• Fransysk benställning och veka mellanhänder, kohasighet eller frånvaro av vinklar i bakstället är inte det normala hos några storvuxna raser. För riklig och löst liggande hud kan medföra ögonproblem. Ovanstående exempel finns att läsa i Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar för rasgrupp 2 och bör finnas i åtanke för att undvika osundhet i rasen.

• Låg inavelsgrad.

• Prioritera avelsdjur som inte är nära besläktad med den svenska stammen av tibetanska mastiffer.

• Medverka till att enskilda individer inte överanvänds, för att undvika att sjukliga recessiva anlag ska få spridning inom rasen och att den genetiska variationen inte ska gå förlorad.

• Undvika upprepade kombinationer, för att undvika att sjukliga recessiva anlag ska få spridning inom rasen och att den genetiska variationen inte ska gå förlorad.

• Bevara rasens ursprungsbeteende.

• Upprätthålla rasens goda mentalitet.

• Att inom ramen för rasstandarden bevara rasens variation av färg, typ och storlek.


SvTMK:s avelsrekommendationer i sin helhet:
http://www.svtmk.se/om-tm/ras/

SKK:s grundregler och –policy för avel: https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/

Resultat avseende höfter (HD), armbågar (ED) och ögon står att finna i SKK hunddata som är öppen för alla. SKK Hunddata hittar ni HÄR!

Valparna ska vid leverans ha stamtavla (registreringsbevis i SKK), alla nödvändiga vaccinationer samt vara veterinärbesiktigade.


VALPHÄNVISARE: Sofie Sandgren. E-post:sofie.sandgren@hotmail.com Tel: 070-882 89 93

Inga valpar finns för hänvisning just nu.


Kennlar som har valpar presenteras i alfabetisk ordning: