SvTMK

 

Utställningar

Som klubbmedlem kan du ställa ut din hund på SvKTRs och TMKs utställningar. För att ställa ut på Svenska Kennelklubbens (SKK) utställningar måste du vara medlem i en SKK länsklubb. Att besöka en utställning kan vara ett bra sätt att träffa en tibetansk mastiff och få svar på sina funderingar kring rasen. Varje år arrangerar vi tillsammans med vår specialklubb SvKTR, en officiell rasspecial.