SvTMK

 

Tidningskommitté

Victoria Saugård (sammankallande)

Ann Ekberg
Cindy Marttiin
Helene Åberg

Annonser och övrigt material till tidningen skickas till:
E-post: kassor.svtmk@gmail.com

 

Ansvarig utgivare: Marie Jansson
E-post: ordforande.svtmk@gmail.com

 

GRATIS
- TMK info och inbjudningar
- SvTMK info och inbjudningar
- SKK info och inbjudningar
- Särskild intresse TMK (t.ex. MH)

MEDLEMSANNONSER
- Kennelannonser TMK
- Kurs-/träffinbjudningar, ej särkild intresse TMK
Liten 50kr
Mellan 100kr
Stor 150kr

FÖRETAGSANNONSER
Liten 11×6cm (kolumm): 200kr -helår 550kr
Mellan 11×10,5cm: 300kr -helår 800kr
Stor 11×19cm (A5): 400kr -helår 1050kr
Helsida A4:1000kr -helår 2600kr
(Helår: 3 nummer)

Manusstopp:
Nr 1- 1 Mars
Nr 2-15 Augusti
Nr 3- 4 November Jultidning

 

 

Våran tidning "Tibetanska Mastiffen" utkommer 3 ggr/år rakt ner i din brevlåda.
Mycket trevlig tidning med mycket info om en ras som är helt underbar.
Nyfiken på tidningen?
Bli medlem! Kontakta Victoria Saugård kassor.svtmk@gmail.com

1-18

2-18