SvTMK

 

 

Styrelsen 2019

ORDFÖRANDE

Marie Jansson
Tel: 0709-30 81 31
E-post: ordforande.svtmk@gmail.com

Tio-i-topp
 
VICE ORDFÖRANDE

Cindy Marttiin
Tel: 0762-47 00 54
E-post: cindy.fredrik@hotmail.com

Valphänvisning 

 SEKRETERARE

Helene Åberg
Lindhult Krösegärde
519 90 Horred
Tel: 0768-12 50 20
E-post: tibetanskamastiffklubben@gmail.com

Monteransvarig Göteborg
(My Dog)

 KASSÖR

Victoria Saugård
Kedjeåsen 740
691 91 Karlskoga
Tel: 0706-6 527 94
E-post: kassor.svtmk@gmail.com

Medlemsansvarig
Facebook ansvarig
Tidningsansvarig
Webmaster
 
LEDAMÖTER

Ann Ekberg
Tel: 0762-95 92 96
E-post: khepriboa@gmail.com


 
 

Anna-Karin Laitamaa
Tel: 0738-00 53 97
E-post: E-post: laitamaa@hotmail.com

 

Internationella kontakter
Utställningsansvarig
Träffansvarig
 

Marie Lohmann
Tel: 0735-15 13 58
E-post: marie@lohmann.se

Monteransvarig
(Stockholm Hundmässa)

 
SUPPLEANT

Ann-Kristin Englund
Tel: 0706-12 52 94
E-post: englundannkristin073@gmail.com

 

  
KOMMITTÉER Avelskommittén

Helene Åberg (sammankallande)

Ann Ekberg

Marie Jansson

 

Tidningskommittén

Victoria Saugård (sammankallande)

Ann Ekberg

Cindy Marttiin

Helene Åberg

 

Utställningskommittén

Anna-Karin Laitamaa (sammankallande)

Marie Jansson

Marie Lohmann  

E-post
abergh3@gmail.com
khepriboa@gmail.com

m.jansson56@gmail.com

 

E-post:
kassor.svtmk@gmail.com
khepriboa@gmail.com
cindy.fredrik@hotmail.com
abergh3@gmail.com

E-post:
laitamaa@hotmail.com
m.jansson56@gmail.com
marie@lohmann.se

 
REVISORER Ann Bonnevier
Tel: 0703-02 23 70
E-post: ann@mishraks.se
   
  Mats Krantz

Tel: 0708-20 95 62

E-post: matskrantz56@gmail.com

 

   
REVISORS
SUPPLEANTER
Annette Jonsson

Tel: 0702-75 27 56

E-post: cocker.anette@hotmail.com

   
 

Susann Väliste
Tel: 070-477 47 73
E-post: susannrmt@telia.com

 

   
VALBEREDNING

Linda Kulas (sammankallande)
Tel: 0738-40 80 74

E-post: lindakulas@me.com

 

Keijo Hokkanen
Tel: 0707-97 10 94

E-post: roadside1958@gmail.com

 

Asta Åberg Martinsaari
Tel: 0707-30 38 99

E-post: asta.martinsaari@gmail.com