SvTMK

 

Styrelsen 2018
 
Ordförande: AnnaKarin Laitamaa Utställningskommitté  
  Tel: 073-800 53 97 Internationella kontakter  
  E-post: ordf.svtmk@gmail.com Facebook ansvarig  
       
 Vice Ordf: Marie Jansson Utställningskommitté,  
  Tel:  070-930 81 31 Tio-i-topp,Träffsamordnare  
  E-post: m.jansson56@gmail.com Avelskommitté,  
   

FB administratör

 
 Sekreterare: Anita Vodopivec Monter Stockholm Hundmässa 
  Torfinngatan 12 Sammankallande utställnings-  
  633 52 Eskilstuna kommitté  
  Tel: 070-203 14 68    
  E-post: tibetanskamastiffklubben@gmail.com    
       
Kassör: Victoria Saugård Medlemsansvarig  
  Kedjeåsen 740  Webmaster  
  691 91 Karlskoga    
  Tel: 070-665 27 94    
  E-post: kassor.svtmk@gmail.com    
       
Ledamöter: Ann Ekberg Internationella kontakter  
  Tel: 072- 934 01 98 Avelskommitté  
  E-post: khepriboa@gmail.com    
       
  Helene Åberg Tio-i-topp  
  076-812 50 20 Sammankallande  
  e-post: abergh3@gmail.com Avelskommitté  
       
Tidning tidning.svtmk@gmail.com    
       
       
Revisorer Ann Bonnevier    
  070-302 23 70    
  e-post: ann@mishraks.se    
       
  Mats Krantz    
  070-820 95 62    
  e-post: matskrantz56@gmail.com    
       
Revisorsupleanter Hans Christensen    
  070-818 09 20    
  E-post: hassech747@gmail.com    
       
  Susann Väliste    
  070-477 47 73    
  E-post: susannrmt@telia.com    
       
Valberedning Daniel Hjelm sammankallande  
  0730-36 17 10    
  E-post: daniel@klastorpet.se    
       
  Keijo Hokkanen    
  070-797 10 94    
  E-post: roadside1958@gmail.com    
       
  Asta Åberg Martinsaari    
  070-730 38 99    
  E-post: asta.martinsaari@gmail.com