SvTMK

 

ÅRSMÖTE 2019
Kallelse till årsmöte för Svenska Tibetanska Mastiff Klubben år 2019.
Datum: 14:e april
Tid: kl. 12.00
Plats: Studiefrämjandet, FALKGATAN 7. 416 67 Göteborg
Klubben bjuder på fika.

VARMT VÄLKOMNA!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1:a februari, 2019.
Postas till: Anita Vodopivec. Torfinngatan 12. 633 52 Eskilstuna

Ni finner årsmöteshandlingar och motioner via nedanstående länkar:

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

MOTION 1

MOTION 2

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG